Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. 2. daļas 1. uzd. Eksponentvienādojums (2015) 3♦
2. 2. daļas 5. uzd. Logaritmiskais vienādojums (2015) 4♦