Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriska summa (2015) 1♦
2. 1. daļas 13. uzd. Kosinusa vērtības (2015) 1♦
3. 1. daļas 14. uzd. Varbūtība (2015) 1♦
4. 1. daļas 15. uzd. Virkne (2015) 1♦
5. 1. daļas 16. uzd. Faktoriāls (2015) 1♦
6. 1. daļas 17. uzd. Grafiskā metode (2015) 1♦
7. 1. daļas 18. uzd. Funkcijas vērtība (2015) 1♦
8. 1. daļas 19. uzd. Trigonometriskās funkcijas vērtība (2015) 1♦