Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. 3. daļas 1. uzd. Praktisks uzdevums par tilta margām (2015) 5♦
2. 3. daļas 2. uzd. Planimetrijas pierādījuma uzdevums (2015) 4♦
3. 3. daļas 3. uzd. Trigonometriskie vienādojumi (2015) 5♦