Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. 2. daļas 2. uzd. Cilindra elementi (2014) 4♦
2. 2. daļas 8. uzd. Stereometrijas pamati (2014) 3♦
3. 2. daļas 10. uzd. Piramīda (2014) 5♦