Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 11. uzd. Leņķa lieluma vispārīgais pieraksts (2014) 1♦
2. 1. daļas 12. uzd. y=cosx monotonitāte (2014) 1♦
3. 1. daļas 13. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums (2014) 1♦
4. 1. daļas 14. uzd. Trigonometriska nevienādība (2014) 1♦
5. 1. daļas 15. uzd. Vektori (2014) 1♦