Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 6. uzd. Nevienādība ar moduli. (2013) 1♦
2. 1. daļas 7. uzd. Nevienādību sistēma. (2013) 1♦
3. 1. daļas 8. uzd. Regulāra četrstūra prizma. (2013) 1♦
4. 1. daļas 9. uzd. Pitagora teorēma. (2013) 1♦
5. 1. daļas 10. uzd. Varbūtība. (2013) 1♦