Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 11. uzd. Pagrieziens. (2013) 1♦
2. 1. daļas 12. uzd. Trigonometrija. (2013) 1♦
3. 1. daļas 13. uzd. Trigonometrijas formula. (2013) 1♦
4. 1. daļas 14. uzd. Loģikas elementi. (2013) 1♦
5. 1. daļas 15. uzd. Vektoru saskaitīšana. (2013) 1♦