Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

24♦
1. 2. daļas 6. uzd. Logaritma grafiks. (2013) 6♦
2. 2. daļas 7. uzd. Šķēluma konstruēšana 2♦
3. 2. daļas 8. uzd. Kombinatorika. (2013) 6♦
4. 2. daļas 9. uzd. Piramīda. TPT. (2013) 4♦
5. 2. daļas 10. uzd. Vienādojumu sistēma. (2013) 6♦