Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. 1. daļas 1. uzd. Kubvienādojums. (2013) 1♦
2. 1. daļas 2. uzd. Definīcijas apgabals. (2013) 1♦
3. 1. daļas 3. uzd. Līdzīgo savilkšana. (2013) 1♦
4. 1. daļas 4. uzd. Plata leņķa sinuss vai kosinuss. (2013) 2♦
5. 1. daļas 5. uzd. Izteikšana no formulas. (2013) 1♦