Grūtības pakāpe:
05:00:00

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 1. uzd. Trešās pakāpes sakne. (2012) 1♦
2. 1. daļas 2. uzd. Kvadrātvienādojuma sakne. (2012) 1♦
3. 1. daļas 3. uzd. Kvadrātnevienādība. (2012) 1♦
4. 1. daļas 4. uzd. Logaritma vērtība. (2012) 1♦
5. 1. daļas 5. uzd. Vienības riņķis. (2012) 1♦