Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 11. uzd. Varbūtības aprēķināšana. (2012) 1♦
2. 1. daļas 12. uzd. Funkciju paritāte pēc grafika. (2012) 1♦
3. 1. daļas 13. uzd. Piramīdas attēls. (2012) 1♦
4. 1. daļas 14. uzd. Prizmas leņķi. (2012) 1♦
5. 1. daļas 15. uzd. Vektori. (2012) 1♦