Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 6. uzd. Daļas vienkāršošana. (2012) 1♦
2. 1. daļas 7. uzd. Pakāpju īpašības. (2012) 1♦
3. 1. daļas 8. uzd. Procenti. (2012) 1♦
4. 1. daļas 9. uzd. Trigonometriskais riņķis. (2012) 1♦
5. 1. daļas 10. uzd. Eksponentnevienādība. (2012) 1♦