Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. 2. daļas 8. uzd. Kombinatorika. (2012) 3♦
2. 2. daļas 10. uzd. Plānotais un faktiskais. (2012) 6♦
3. 3. daļas 1. uzd. Funkcijas un parametri. (2012) 5♦