Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 21. uzd. Cilindra sānu virsma. (2011) 1♦
2. 1. daļas 22. uzd. Prizmā ievilkta lode. (2011) 1♦
3. 1. daļas 23. uzd. Piramīdas tilpuma aprēķināšana. (2011) 1♦
4. 1. daļas 24. uzd. Aritm. progresijas vidējā locekļa formula. (2011) 1♦
5. 1. daļas 25. uzd. Kombinatorika. Nesakārtotas izlases. (2011) 1♦