Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 7. uzd. Sakņu skaita grafiska noteikšana. (2011) 1♦
2. 1.daļas 7.uzd. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā 1♦
3. 1. daļas 8. uzd. Trigonometriskās nevienādības atrisinājums. (2011) 1♦
4. 1. daļas 9. uzd. Logaritmiskā nevienādība. (2011) 1♦
5. 1. daļas 10. uzd. Trigonometriskās funkcijas vienības riņķī. (2011) 1♦