Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 16. uzd. Relatīvā biežum aprēķināšana. (2011) 1♦
2. 1. daļas 17. uzd. Saliktas funkcijas vērtība. (2011) 1♦
3. 1. daļas 18. uzd. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju. (2011) 1♦
4. 1. daļas 19. uzd. Slīpnes projekcijas aprēķināšana. (2011) 1♦
5. 1. daļas 20. uzd. Kuba pilna virsma. (2011) 1♦