Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. 2. daļas 8. uzd. Trijstūra malu un laukuma aprēķināšana. (2011) 5♦
2. 2. daļas 9. uzd. Trigonometriskais vienādojums. (2011) 5♦
3. 2. daļas 10. uzd. Prizmas šķēlums un piramīdas tilpums. (2011) 5♦