Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 11. uzd. Sinusu teorēma trijstūrī. (2011) 1♦
2. 1. daļas 12. uzd. Vektoru izteikšana. (2011) 1♦
3. 1. daļas 13. uzd. Prizmas skaldņu skaits. (2011) 1♦
4. 1. daļas 14. uzd. Divu taišņu krustpunkta noteikšana. (2011) 1♦
5. 1. daļas 15. uzd. Statistika, moda. (2011) 1♦