Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. 2. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcijas grafika konstruēšana. (2011) 3♦
2. 2. daļas 6. uzd. Varbūtību teorija. Risinājuma plāns. (2011) 2♦
3. 2. daļas 7. uzd. Izteikuma patiesums. (2011) 2♦