Teorija

Eksāmenu uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Saknei atbilstošā vienādojuma noteikšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. 1. daļas 2. uzd. Kvadrātnevienādības risinājuma attēlošana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. 1. daļas 3. uzd. Pakāpju likumu izmantošana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. 1. daļas 4. uzd. Logaritma un eksponentfunkcijas grafiki. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. 1. daļas 5. uzd. Lieluma izteikšana no formulas. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. 1. daļas 7. uzd. Sakņu skaita grafiska noteikšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. 1.daļas 7.uzd. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. 1. daļas 8. uzd. Trigonometriskās nevienādības atrisinājums. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
9. 1. daļas 9. uzd. Logaritmiskā nevienādība. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. 1. daļas 10. uzd. Trigonometriskās funkcijas vienības riņķī. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
11. 1. daļas 11. uzd. Sinusu teorēma trijstūrī. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
12. 1. daļas 12. uzd. Vektoru izteikšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
13. 1. daļas 13. uzd. Prizmas skaldņu skaits. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
14. 1. daļas 14. uzd. Divu taišņu krustpunkta noteikšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
15. 1. daļas 15. uzd. Statistika, moda. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
16. 1. daļas 16. uzd. Relatīvā biežum aprēķināšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
17. 1. daļas 17. uzd. Saliktas funkcijas vērtība. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
18. 1. daļas 18. uzd. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
19. 1. daļas 19. uzd. Slīpnes projekcijas aprēķināšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
20. 1. daļas 20. uzd. Kuba pilna virsma. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
21. 1. daļas 21. uzd. Cilindra sānu virsma. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
22. 1. daļas 22. uzd. Prizmā ievilkta lode. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
23. 1. daļas 23. uzd. Piramīdas tilpuma aprēķināšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
24. 1. daļas 24. uzd. Aritm. progresijas vidējā locekļa formula. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
25. 1. daļas 25. uzd. Kombinatorika. Nesakārtotas izlases. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
26. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādības atrisināšana. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
27. 2. daļas 2. uzd. Logaritma īpašību lietošana. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
28. 2. daļas 3. uzd. Konusa sānu virsmas aprēķināšana. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
29. 2. daļas 4. uzd. Vienādojumu sistēma ar eksponentvienādojumu. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
30. 2. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcijas grafika konstruēšana. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
31. 2. daļas 6. uzd. Varbūtību teorija. Risinājuma plāns. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
32. 2. daļas 7. uzd. Izteikuma patiesums. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
33. 2. daļas 9. uzd. Trigonometriskais vienādojums. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
34. 2. daļas 10. uzd. Prizmas šķēlums un piramīdas tilpums. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
35. 3. daļas 1. uzd. Pierādījuma uzdevums par parametriem. (2011)

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
36. 3. daļas 2. uzd. Logaritmiskā nevienādība ar parametru. (2011)

Grūtības pakāpe: augsta

7♦

Testi

1. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
3. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
4. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
5. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
6. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
7. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
8. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
9. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦

Metodiskie materiāli

Vēlies ātri un ērti sagatavoties Valsts pārbaudes darbiem un saprast, kā risināt uzdevumus?

Pieslēdz PROF:

  • iegūsti pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļai.
  • uzzini pareizās atbildes visiem uzdevumiem;
  • iepazīsties ar katra uzdevuma risinājuma soļiem.


Pieslēgt PROF