Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 11. uzd. Slīpnes. (2009) 1♦
2. 1. daļas 12. uzd. Kuba leņķi. (2009) 1♦
3. 1. daļas 13. uzd. Vektori. (2009) 1♦
4. 1. daļas 14. uzd. Daļveida vienādojums. (2009) 1♦
5. 1. daļas 15. uzd. Modulis. (2009) 1♦