Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 16. uzd. Kombinatorika. (2009) 1♦
2. 1. daļas 17. uzd. Kombinācijas. (2009) 1♦
3. 1. daļas 18. uzd. Iracionāls vienādojums. (2009) 1♦
4. 1. daļas 19. uzd. Logaritms. (2009) 1♦
5. 1. daļas 20. uzd. Prizma. (2009) 1♦