Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 3. daļas 1. uzd. Prizmā ievilkta lode. (2009) 5♦
2. 3. daļas 2. uzd. Vienādojumu sistēma ar parametriem. (2009) 1♦
3. 3. daļas 3. uzd. Pierādījuma uzdevums. (2009) 1♦
4. CE 2009 3♦