Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 3. daļas 1. uzd. Prizmā ievilkta lode. (2009) 5p.
2. 3. daļas 2. uzd. Vienādojumu sistēma ar parametriem. (2009) 1p.
3. 3. daļas 3. uzd. Pierādījuma uzdevums. (2009) 1p.
4. CE 2009 3p.