Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 21. uzd. Cilindra daļas tilpums. (2009) 1♦
2. 1. daļas 22. uzd. Pakāpes aprēķināšana. (2009) 1♦
3. 1. daļas 23. uzd. Virknes. (2009) 1♦
4. 1. daļas 24. uzd. Piramīda. (2009) 1♦
5. 1. daļas 25. uzd. Salikta funkcija. (2009) 1♦