Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20♦
1. 2. daļas 1. uzd. Trigonometriskas izteiksmes vērtība. (2009) 1♦
2. 2. daļas 2. uzd. Procenti. (2009) 1♦
3. 2. daļas 3. uzd. Funkcijas. (2009) 3♦
4. 2. daļas 4. uzd. Paralēlie šķēlumi konusā. (2009) 1♦
5. 2. daļas 5. uzd. Cilindra pamata rādiuss. (2009) 1♦
6. 2. daļas 6. uzd. Intervālu metode. (2009) 6♦
7. 2. daļas 7. uzd. Logaritmiskais vienādojums. (2009) 2♦
8. 2. daļas 8. uzd. Vienādojumu sistēma. (2009) 5♦