Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 6. uzd. Trigonometriska nevienādība. (2009) 1♦
2. 1. daļas 7. uzd. Trigonometriskas funkcijas periods. (2009) 1♦
3. 1. daļas 8. uzd. Logaritmisko un eksponenciālo funkciju grafiki. (2009) 1♦
4. 1. daļas 9. uzd. Lineāra funkcija. (2009) 1♦
5. 1. daļas 10. uzd. Aksiālšķēlums. (2009) 1♦