Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Valodas sistēmas izpratne 1♦
2. Valodas sistēmas izpratne 1♦
3. Valodas sistēmas izpratne 1♦
4. Valodas sistēmas izpratne 1♦
5. Valodas sistēmas izpratne 1♦
6. Valodas sistēmas izpratne 1♦