Uzdevums:

1♦
Izlasi teksta fragmentu!
 
Automašīnai piebraucot, pats Mežaks stāvēja viesnīcas durvīs. Viņš bija mazliet uztraucies, bet, parādoties Mildiņai Cīrulītei, viņa bažas uzreiz izgaisa. Paņēmis meitenīti pie rokas, viņš to ieveda namā. Pa to laiku arī Vilis bija ienācis viesnīcas priekštelpās.
– Nāciet, bērni! – Mežaks aicināja. – Es jūs aizvedīšu pie mazā mākslinieka, kura vārds ir Raimonds. Viņš ir drusku noguris no pastāvīgās braukāšanas pa koncertiem, bet, kad jūs ar viņu padzīvosieties, tas atkal atžirgs. Par koncertu un mūziku ar to nerunājiet, tā viņam līdz kaklam, viņš grib tikai rotaļāties. Viņš ir uz mata tāds pats kā citi bērni.
Uzkāpuši otrajā stāvā, viņi pieklaudzināja pie mākslinieku durvīm, bet neviens neatsaucās. Trīs gaidītāji dzirdēja tik kādu sievieti rājamies:
– Raimond, kas tad tā dara! Vai tas ir redzēts: viņš zīmē uz loga rūtīm!
– Nu ko tad lai es citu daru? – atbildēja raudulīga bērna balss. Vilim nāca smiekli: – Tam nu gan ir garš laiks! Es labāk metīšos tūliņ kūleniski pa durvīm iekšā! –
Mežaks tikām bija klaudzinājis otrreiz. – Lūdzu! – atskanēja no iekšpuses tā pati sievietes balss.
Plaši jo plaši atvērās durvis, un pa tām ienāca Vilis – uz rokām, kājas augšā, galva lejā! Kādu gabaliņu tā nostaigājis, viņš pārmeta trīsreiz kūleni – uz mīkstās grīdsegas tas nemaz nebija grūti – un tad tik vēl sniedza roku mazajam zēnam, kas iesmējās pilnā balsī, kā jau Vilis to bija paredzējis. Jaunkundze atviegloti uzelpoja: viņai novēlās kā slogs no pleciem. Tad viņa laipni pavērās Mildiņā. Mazā meitene, sajuzdama, ka viņas brālis bija uzvedies ne gluži tā, kā pienākas, draudzīgi paskaidroja: – Parasti Vilis ienākdams kūleņus nemet, šodien viņš to darīja mazā puisīša dēļ!
Raimonds ar svešajiem bērniem bija sapazinies un sadraudzējies.
 
Atzīmē fragmentam atbilstošu virsrakstu!
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2013/6klase/6kl_latv_val.pdf

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: