Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Apgalvojuma atbilstība tekstam 3♦
2. Darbojošās personas 1♦
3. Frazeoloģismi tekstā 1♦