Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20♦
1. Valsts ieskaite 6. klase 1. daļa 1♦
2. Valsts ieskaite 6. klase 1. daļa 1♦
3. Valsts ieskaite 6. klase 1. daļa 5♦
4. Valsts ieskaite 6. klase 1. daļa 1♦
5. Valsts ieskaite 6. klase 1. daļa 1♦
6. Valsts ieskaite 6. klase 1. daļa 1♦
7. Valsts ieskaite 6. klase 1. daļa 1♦
8. Valsts ieskaite 6. klase 1. daļa 5♦
9. Valsts ieskaite 6. klase 1. daļa 4♦