Uzdevums:

0p.
Rakstīšanas daļa
Rakstīšanas prasmes pārbaudes daļā jāraksta 150 vārdu garš teksts.

Uzdevuma nosacījumos dota iespēja izvēlēties. Svarīgi ir ievērot noteikumus izvēlētā darba rakstībā.

2012. gads
Vēstījums
vai
pasaka
1) Vēstījums par kādas atpūtas vietas dabā apmeklējumu.
2) Pasaka par noslēpumaino akmeni.
2011. gads
Vēstījums
vai
pasaka
Mana drauga stāsts.
Pasaka par koku, kas aug manā  pagalmā.
2010. gads
Vēstījums
vai
pasaka
Piedzīvojums pārgājienā (ekskursijā).
Mākonīša ceļojums.
2009.  gadsVēstījums vai apraksts
Mana Latvija.
Latvijas daba.
Viena diena manā pilsētā (pagastā).
 2008. gads Vēstījums, apraksts vai pārdomu darbs
 Es - dabas sargātājs vai postītājs.
Viena diena ... (gadalaikā).
Draugs.
2007. gadsVēstījums vai pārspriedums
Sūnu Ciems manā rakstāmgaldā.
Mans mūža sapnis.
Notikums klasē.
2006. gadsVēstījums vai pārspriedums
Mans ceļojums.
Ja es būtu... (profesijas nosaukums).
Mani mīļākie saulgriežu svētki.
2005. gadsVēstījums vai pārspriedums
Rūķa stāsts.
Notikums klasē.
Ja man būtu...

Rakstīšanas daļā var iegūt 20 % no visa darba punktiem. Lai iegūtu maksimālo punktu skaitu, darbam jāatbilst noteiktām prasībām.

SatursSaturs atbilst tematam. Domas un jūtas atklātas precīzi un oriģināli, ir personiskā attieksme.
PlānveidībaIr ievēroti teksta uzbūves principi. Precīzi attīstīta galvenā doma, ievērotas rindkopas un to savstarpējā saistība. Ievērots apjoms.
StilsBagāta leksika, precīzi izvēlēti vārdi un daudzveidīgas teikumu sintaktiskās konstrukcijas. Ir vērojams savs stils, izteiksmīga valoda.
OrtogrāfijaNav kļūdu.
Interpunkcija1 kļūda.

Atsauce:

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2011/6klase/6kl_latv_val.pdf

 

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: