Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Ieskaites programma Ieskaites punktu sadalījums, uzdevumu veidi. Standartā noteiktās prasības latviešu valodā, beidzot 6. klasi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rakstīšanas daļa 2. izziņas līmenis vidēja 0♦ Rakstīšanas daļas temati no 2005. gada līdz 2012. gadam. Kritēriji maksimālā punktu skaita iegūšanai.
2. Lietvārdu pareizrakstība un locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Trūkstošo burtu ierakstīšana lietvārdos. Dažādu lietvārdu locījuma formu ierakstīšana teikumā.
3. Vārdšķiras 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vārdšķiru noteikšana (2008. gada ieskaites valodas kompetences teikumos).
4. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana tiešās runas teikumos (2005.-2012. g. valsts ieskaišu teikumi ar tiešo runu).
5. Interpunkcijas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pieturzīmju likšana dažādas uzbūves teikumos (2005., 2006., 2007. un 2008. gada valsts ieskaites teikumos). Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve un pieturzīmju lietojuma skaidrojums.
6. Teikuma uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Teikumu uzbūves noteikšana (2005., 2006., 2007. un 2008. gada valsts ieskaites teikumos). Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve un pieturzīmju lietojuma skaidrojums.
7. Lasīšanas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Teksta izpratne. Teikumu turpināšana atbilstoši tekstam (2006. g. valsts ieskaites 1.uzd.)
8. Lasīšanas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Teksta izpratne. Kopīgā un atšķirīgā noteikšana (2007. g. valsts ieskaites lasīšanas daļas 2. uzdevums).
9. Lasīšanas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Tekstam atbilstoša virsraksta izvēle. Teksta izpratne (2009. g. lasīšanas 1., 2. uzd.).
10. Lasīšanas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Teksta izpratne (2009. g. lasīšanas 3., 4., 5. uzd.).

Vēlies ātri un ērti sagatavoties Valsts pārbaudes darbiem un saprast, kā risināt uzdevumus?

Pieslēdz PROF:

  • iegūsti pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļai.
  • uzzini pareizās atbildes visiem uzdevumiem;
  • iepazīsties ar katra uzdevuma risinājuma soļiem.


Pieslēgt PROF