Teorija

Valsts ieskaite 3. klasei
2011./2012. m.g.
 
3. klases mācību gada beigās visi šīs klases skolēni kārto valsts ieskaiti.
Ieskaitē skolēni parāda zināšanas latviešu valodā un matemātikā.
Ieskaite norit divas dienas.
 
Latviešu valodas zināšanas tiek pārbaudītas 2012. gada 16. maijā.
  
Ieskaites dienā skolā jābūt laicīgi, jo skolotāja aicinās klasē, kurā notiks ieskaite 10 minūtes pirms paša darba sākuma.
Vispirms skolotāja izstāstīs, kā ieskaite noritēs un kā ieskaites lapās ierakstāmas ziņas par sevi.
5 minūtes pirms ieskaites sākuma skolotāja izdalīs ieskaites lapas, kurās uzmanīgi ierakstāms prasītais.
 
titullapa.PNG
 
Darbam ir piecas daļas:
Klausīšanās daļa
Lasīšanas daļa
Valodas lietojuma daļa
Rakstīšanas daļa
Mutvārdu daļa
 
40 minūšu laikā jāveic dažādi uzdevumi:
Daļa
Iespējamie uzdevumu veidi
Uzdevumu skaits
Iegūstamie punkti
Klausīšanās daļa
1) jāatzīmē pareizā atbilde, apvelkot atbilstošo burtu;
2) dotajā vietā jāieraksta pareizā atbilde;
3) jāievelk krustiņš atbilstošajā atbildes ailē ("jā" vai "nē");
4) jāsavieno apgalvojums ar atbilstošo atbildi.
2
12
Lasīšanas daļa
1) svītriņas vietā jāieraksta pareizā atbilde;
2) tekstā jāpasvītro uzdevuma nosacījumos minētais;
3) jāsavieno apgalvojums ar atbilstošo atbildi.
3
11
Valodas lietojuma daļa
1) jāpasvītro atbilstoši uzdevuma nosacījumiem;
2) jāuzraksta atbilstoši uzdevuma nosacījumiem;
3) kaut kas jāizraksta noteiktā secībā;
4) jāuzraksta atbilstošā formā, piemēram, vārds tādā locījumā, lai tas iederētos dotajā teikumā.
1
10
Rakstīšanas daļa Jāuzraksta stāstījums, apraksts vai kāds cits garāks rakstveida darbs.
1
10
 
Svarīgi!
Lai kāda veida uzdevums arī būtu jāveic, uzmanīgi izlasi uzdevuma nosacījumus!
 
Pēc rakstu daļas seko mutvārdu daļa, kurā 2-3 minūtes jāpastāsta par doto attēlu atbilstoši tam, kas prasīts.
Pēc monologa skolotāja var arī uzdot jautājumus par stāstīto.
Attēlus izvēlas pēc nejaušības principa: tie ir sakārtoti ar zīmējumu uz leju, un katrs skolēns izvēlas vienu no tiem.
Mutvārdu daļā ļoti svarīgi ir rūpīgi izlasīt jautājumus zem attēla.
Tie palīdzēs saprast, kā jāveido stāstījums, kā arī ievērot, par ko īsti jāstāsta.
Mutvārdu daļa ilgst apmēram 5 minūtes katram runātājam, tajā var iegūt 12 punktus.
 
Mutvārdu daļas uzdevumu paraugi.
piemers_mutvardu_dala_1.PNG
piemers_mutvardu_dala_3.PNG
piemers_mutvardu_dala_2.PNG
 
 
Ja vēlies pārbaudīt savus spēkus, izpildi iepriekšējo gadu valsts ieskaites darbus.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/programmas/3/komb3.pdf
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/uzdevumi/2011/3klase/3kl_1_diena_lv.pdf
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/uzdevumi/2010/3klase/3kl_1_diena_lv.pdf
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/uzdevumi/2009/3klase/3kl_kompleksa_lv.pdf