Uzdevums:

1p.
Izlasi mācību grāmatas autores viedokli!
 
Mācību grāmatu autore
21.   gadsimtā   mainās   daiļliteratūras   lasīšanas   tradīcijas   sabiedrībā,   un   šīs   pārmaiņas   raksturo  gan  lasīšanai  atvēlētais  laiks,  gan  lasīšanas  motīvi,  gan  attieksme  pret  grāmatu  lasīšanu,  gan  prasme  orientēties  plašajā  grāmatu  klāstā.  Diemžēl  viskrasākās  pārmaiņas  attieksmē  pret  daiļliteratūras  lasīšanu  vērojamas  tieši  pusaudžu  un  jauniešu  vidū,  un  šīs  tendences  liek  domāt,  ka  interese  par  lasīšanu  un  izpratne  par  grāmatu  kā  vērtību  zūd.
 
Eksāmenā nepieciešams uzrakstīt savu viedokli (70–90 vārdu) par mācību grāmatas autores teikto: „Interese par lasīšanu un izpratne par grāmatu kā vērtību zūd.”!
(Viedokli vari rakstīt šeit, taču tā kā uzdevumam nav viena noteikta risinājuma, ievadītā atbilde netiks pārbaudīta. Risinājuma soļos aprakstīts skaidrojums, kā šādu uzdevumu veikt.)

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: