Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Darbības vārdu personu formu pareizrakstība (patskaņu a/ā rakstība).
2. I daļas 2. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Internacionālismu pareizrakstība (garo/īso patskaņu rakstība).
3. I daļas 3. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība (līdzskaņi s un z divdabja formās).
4. I daļas 4. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Nomenu pareizrakstība (dubulto līdzskaņu rakstība).
5. I daļas 5. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Lielo sākumburtu rakstība saliktajos nosaukumos.
6. I daļas 6. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Lietvārdu locīšana (datīva forma).
7. I daļas 7. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Vārda sastāva noteikšana (piedēkļa saskatīšana dažādu vārdšķiru vārdos).
8. I daļas 8. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Vēsturiskā līdzskaņu mija (j noteiktā mija lietvārdos).
9. I daļas 9. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Citāta iesaistīšana teikumā (citāts kā jautājums/izsaukums).
10. I daļas 10. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Pieturzīmes teikumos ar vārdu "kā".
11. I daļas 11. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Saikļa "vai" funkcijas teikumā (sakārtojuma vai pakārtojuma saiklis).
12. I daļas 12. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
13. I daļas 13. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Konkrētas pieturzīmes lietojums teikumā.
14. I daļas 14. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana teikumā. Pieturzīmju lietojums teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu.
15. I daļas 15. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Vārda "lūdzu" uzdevums teikumā un pieturzīmju lietojums teikumos ar šo vārdu.
16. I daļas 16. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Dažādu sintaktisko konstrukciju saskatīšana dažādas uzbūves teikumos.
17. I daļas 17. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Iespraudumu, partikulu un apstākļu lietojums teikumā. Pieturzīmju lietojums teikumos ar šādām sintaktiskām konstrukcijām un vārdšķirām.
18. I daļas 18. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Salīdzinājuma partikulu lietošana .
19. I daļas 19. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Pakārtojuma vārdu "kad" un "ka" lietošana.
20. I daļas 20. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Nevēlamo aizguvumu noteikšana teikumos.
21. I daļas 21. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Lietvārda "vēstule" saistījums teikumā ar citiem teikuma locekļiem (nominatīva locījuma formas lietojums).
22. I daļas 22. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Īpašības vārda "vecs" noteiktās un nenoteiktās galotnes lietojums.
23. I daļas 23. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Īpašības vārda "tukšs" lietojums sakāmvārdos. Vārda nozīmes noteikšana pēc konteksta.
24. I daļas 24. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Saikļa "jeb" lietojums vārdu rindās.
25. I daļas 25. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Vārda "tāpat" lietojums dažādas uzbūves teikumos.
26. I daļas 26. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Frazeoloģisma nozīmes noteikšana.
27. II daļas 1. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 3p. Galvenās domas noteikšana dažādu personu paustajos viedokļos.
28. II daļas 2. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Kopīga temata formulēšana dotajiem viedokļiem.
29. II daļas 4. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 3p. Daudznozīmīgu lietvārdu nozīmes noteikšana pēc to lietojuma tekstā.
30. II daļas 5. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Teksta mērķa noteikšana.
31. II daļas 6. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 2p. Tekstā lietoto leksisko valodas līdzekļu noteikšana.
32. II daļas 6. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 2p. Tekstā lietoto morfoloģisko valodas līdzekļu noteikšana.
33. II daļas 7. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1p. Publicistiskā stila pazīmju saskatīšana konkrētā tekstā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2013. g., 1. daļas 1.-10. uzd. 00:10:00 vidēja 10p.
2. Valsts eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2013. g., 1. daļas 11.-20. uzd. 00:10:00 vidēja 10p.
3. Valsts eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2013. g., 1. daļas 21.-26. uzd. 00:06:00 vidēja 6p.
4. Valsts eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2013. g., 2. daļas 1.-7. uzd. 00:08:00 vidēja 13p.

Vēlies ātri un ērti sagatavoties Valsts pārbaudes darbiem un saprast, kā risināt uzdevumus?

Pieslēdz PROF:

  • iegūsti pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļai.
  • uzzini pareizās atbildes visiem uzdevumiem;
  • iepazīsties ar katra uzdevuma risinājuma soļiem.


Pieslēgt PROF