Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Darbības vārdu personu formu pareizrakstība (patskaņu a/ā rakstība).
2. I daļas 2. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Internacionālismu pareizrakstība (garo/īso patskaņu rakstība).
3. I daļas 3. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība (līdzskaņi s un z divdabja formās).
4. I daļas 4. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Nomenu pareizrakstība (dubulto līdzskaņu rakstība).
5. I daļas 5. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Lielo sākumburtu rakstība saliktajos nosaukumos.
6. I daļas 6. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Lietvārdu locīšana (datīva forma).
7. I daļas 7. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Vārda sastāva noteikšana (piedēkļa saskatīšana dažādu vārdšķiru vārdos).
8. I daļas 8. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Vēsturiskā līdzskaņu mija (j noteiktā mija lietvārdos).
9. I daļas 9. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Citāta iesaistīšana teikumā (citāts kā jautājums/izsaukums).
10. I daļas 10. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Pieturzīmes teikumos ar vārdu "kā".
11. I daļas 11. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Saikļa "vai" funkcijas teikumā (sakārtojuma vai pakārtojuma saiklis).
12. I daļas 12. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
13. I daļas 13. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Konkrētas pieturzīmes lietojums teikumā.
14. I daļas 14. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana teikumā. Pieturzīmju lietojums teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu.
15. I daļas 15. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Vārda "lūdzu" uzdevums teikumā un pieturzīmju lietojums teikumos ar šo vārdu.
16. I daļas 16. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Dažādu sintaktisko konstrukciju saskatīšana dažādas uzbūves teikumos.
17. I daļas 17. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Iespraudumu, partikulu un apstākļu lietojums teikumā. Pieturzīmju lietojums teikumos ar šādām sintaktiskām konstrukcijām un vārdšķirām.
18. I daļas 18. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Salīdzinājuma partikulu lietošana .
19. I daļas 19. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Pakārtojuma vārdu "kad" un "ka" lietošana.
20. I daļas 20. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Nevēlamo aizguvumu noteikšana teikumos.
21. I daļas 21. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Lietvārda "vēstule" saistījums teikumā ar citiem teikuma locekļiem (nominatīva locījuma formas lietojums).
22. I daļas 22. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Īpašības vārda "vecs" noteiktās un nenoteiktās galotnes lietojums.
23. I daļas 23. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Īpašības vārda "tukšs" lietojums sakāmvārdos. Vārda nozīmes noteikšana pēc konteksta.
24. I daļas 24. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Saikļa "jeb" lietojums vārdu rindās.
25. I daļas 25. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Vārda "tāpat" lietojums dažādas uzbūves teikumos.
26. I daļas 26. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Frazeoloģisma nozīmes noteikšana.
27. II daļas 1. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 3♦ Galvenās domas noteikšana dažādu personu paustajos viedokļos.
28. II daļas 2. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Kopīga temata formulēšana dotajiem viedokļiem.
29. II daļas 3. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Viedokļa formulēšana.
30. II daļas 4. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 3♦ Daudznozīmīgu lietvārdu nozīmes noteikšana pēc to lietojuma tekstā.
31. II daļas 5. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Teksta mērķa noteikšana.
32. II daļas 6. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 2♦ Tekstā lietoto leksisko valodas līdzekļu noteikšana.
33. II daļas 6. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 2♦ Tekstā lietoto morfoloģisko valodas līdzekļu noteikšana.
34. II daļas 7. uzdevums (2013. gads) Citi vidēja 1♦ Publicistiskā stila pazīmju saskatīšana konkrētā tekstā.

Vēlies ātri un ērti sagatavoties Valsts pārbaudes darbiem un saprast, kā risināt uzdevumus?

Pieslēdz PROF:

  • iegūsti pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļai.
  • uzzini pareizās atbildes visiem uzdevumiem;
  • iepazīsties ar katra uzdevuma risinājuma soļiem.


Pieslēgt PROF