Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums Citi vidēja 1p. Īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes pareizrakstība.
2. I daļas 2. uzdevums Citi vidēja 1p. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība.
3. I daļas 3. uzdevums Citi vidēja 1p. Līdzskaņu k un g rakstība īpašības vārdos, darbības vārdos un divdabja formās.
4. I daļas 4. uzdevums Citi vidēja 1p. Pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas formas pareizrakstība.
5. I daļas 5. uzdevums Citi vidēja 1p. Piedēkļa noteikšana lietvārdos.
6. I daļas 6. uzdevums Citi vidēja 1p. Garo un īso patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos.
7. I daļas 7. uzdevums Citi vidēja 1p. Līdzskaņa s rakstība dažādu vārdšķiru vārdos.
8. I daļas 8. uzdevums Citi vidēja 1p. Pozicionālo skaņu pārmaiņu noteikšana.
9. I daļas 9. uzdevums Citi vidēja 1p. Divdabja teiciena noteikšana teikumā.
10. I daļas 10. uzdevums Citi vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar citātu.
11. I daļas 11. uzdevums Citi vidēja 1p. Salikta teikuma beigu pieturzīmes noteikšana.
12. I daļas 12. uzdevums Citi vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums sintaktiskajās konstrukcijās ar "kā".
13. I daļas 13. uzdevums Citi vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums saliktā teikumā.
14. I daļas 14. uzdevums Citi vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums vienkāršā teikumā.
15. I daļas 15. uzdevums Citi vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar savrupinātu apstākļu grupu.
16. I daļas 16. uzdevums Citi vidēja 1p. Vispārinošā vārda noteikšana.
17. I daļas 17. uzdevums Citi vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar skaitļa vārdiem.
18. I daļas 18. uzdevums Citi vidēja 1p. Noliegtā vietniekvārda "neviens" lietojums teikumā.
19. I daļas 19. uzdevums Citi vidēja 1p. Īpašības vārda "labs" noteiktās un nenoteiktās galotnes lietojuma noteikšana dažādos teikumos.
20. I daļas 20. uzdevums Citi vidēja 1p. Sakārtojuma saikļa "jeb" lietojums sinonīmu saistījumā.
21. I daļas 21. uzdevums Citi vidēja 1p. Sinonīmu pāra pazīšana.
22. I daļas 22. uzdevums Citi vidēja 1p. Īpašības vārda "pastāvīgs" atbilstošs lietojums vārdu savienojumā.
23. I daļas 23. uzdevums Citi vidēja 1p. Lietvārda ģenitīva formas lietojums teikumā.
24. I daļas 24. uzdevums Citi vidēja 1p. Valodniecības terminu noteikšana.
25. I daļas 25. uzdevums Citi vidēja 1p. Attieksmes un kādības īpašības vārdu atšķiršana.
26. I daļas 26. uzdevums Citi vidēja 1p. Frazeoloģisma pazīšana teikumā, frazeoloģisma nozīmes pārzināšana.
27. II daļas 1. uzdevums Citi vidēja 6p. Diskusijas galvenās domas noteikšana.
28. II daļas 2. uzdevums Citi vidēja 1p. Diskusijas temata formulēšana.
29. II daļas 3. uzdevums Citi vidēja 9p. Viedokļa izteikšana, vērtēšanas kritēriji un novērtēšana.
30. II daļas 4. uzdevums Citi vidēja 2p. Vārda nozīmes skaidrojums, balstoties uz vārda lietojumu tekstā.
31. II daļas 5. uzdevums Citi vidēja 1p. Daudznozīmīgu vārdu tekstā lietotās nozīmes skaidrojums.
32. II daļas 6. uzdevums Citi vidēja 3p. Teksta mērķa un aktualitātes noteikšana. Gramatiski pareiza teksta noteikšana.
33. II daļas 7. uzdevums Citi vidēja 4p. Dažādu valodas līdzekļu noteikšana literārā darbā.
34. II daļas 8. uzdevums Citi vidēja 3p. Atbilstošas argumentācijas izvēle. Gramatiski pareiza teksta noteikšana.
35. III daļa Citi vidēja 1p. 3. daļas temati. Risinājuma soļos doti VISC izstrādātie ieteikumi pārsprieduma rakstīšanā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2012. g., 1. daļas 1.-10. uzd. 00:10:00 vidēja 10p. Eksāmena I daļa (ortogrāfija, fonētika, morfoloģija, sintakse, leksikoloģija).
2. Valsts eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2012. g., 1. daļas 11.-20. uzd. 00:10:00 vidēja 10p.
3. Valsts eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2012. g., 1. daļas 21.-26. uzd. 00:06:00 vidēja 6p.
4. Valsts eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2012. g., 2. daļas 1.-8. uzd. 00:08:00 vidēja 29p. Eksāmena II daļa (darbs ar tekstu, leksika, literatūrteorija, sintakse, morfoloģija, argumentācija).

Vēlies ātri un ērti sagatavoties Valsts pārbaudes darbiem un saprast, kā risināt uzdevumus?

Pieslēdz PROF:

  • iegūsti pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļai.
  • uzzini pareizās atbildes visiem uzdevumiem;
  • iepazīsties ar katra uzdevuma risinājuma soļiem.


Pieslēgt PROF