Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums Citi vidēja 1♦ Īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes pareizrakstība.
2. I daļas 2. uzdevums Citi vidēja 1♦ Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība.
3. I daļas 3. uzdevums Citi vidēja 1♦ Līdzskaņu k un g rakstība īpašības vārdos, darbības vārdos un divdabja formās.
4. I daļas 4. uzdevums Citi vidēja 1♦ Pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas formas pareizrakstība.
5. I daļas 5. uzdevums Citi vidēja 1♦ Piedēkļa noteikšana lietvārdos.
6. I daļas 6. uzdevums Citi vidēja 1♦ Garo un īso patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos.
7. I daļas 7. uzdevums Citi vidēja 1♦ Līdzskaņa s rakstība dažādu vārdšķiru vārdos.
8. I daļas 8. uzdevums Citi vidēja 1♦ Pozicionālo skaņu pārmaiņu noteikšana.
9. I daļas 9. uzdevums Citi vidēja 1♦ Divdabja teiciena noteikšana teikumā.
10. I daļas 10. uzdevums Citi vidēja 1♦ Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar citātu.
11. I daļas 11. uzdevums Citi vidēja 1♦ Salikta teikuma beigu pieturzīmes noteikšana.
12. I daļas 12. uzdevums Citi vidēja 1♦ Pieturzīmju lietojums sintaktiskajās konstrukcijās ar "kā".
13. I daļas 13. uzdevums Citi vidēja 1♦ Pieturzīmju lietojums saliktā teikumā.
14. I daļas 14. uzdevums Citi vidēja 1♦ Pieturzīmju lietojums vienkāršā teikumā.
15. I daļas 15. uzdevums Citi vidēja 1♦ Pieturzīmju lietojums teikumos ar savrupinātu apstākļu grupu.
16. I daļas 16. uzdevums Citi vidēja 1♦ Vispārinošā vārda noteikšana.
17. I daļas 17. uzdevums Citi vidēja 1♦ Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar skaitļa vārdiem.
18. I daļas 18. uzdevums Citi vidēja 1♦ Noliegtā vietniekvārda "neviens" lietojums teikumā.
19. I daļas 19. uzdevums Citi vidēja 1♦ Īpašības vārda "labs" noteiktās un nenoteiktās galotnes lietojuma noteikšana dažādos teikumos.
20. I daļas 20. uzdevums Citi vidēja 1♦ Sakārtojuma saikļa "jeb" lietojums sinonīmu saistījumā.
21. I daļas 21. uzdevums Citi vidēja 1♦ Sinonīmu pāra pazīšana.
22. I daļas 22. uzdevums Citi vidēja 1♦ Īpašības vārda "pastāvīgs" atbilstošs lietojums vārdu savienojumā.
23. I daļas 23. uzdevums Citi vidēja 1♦ Lietvārda ģenitīva formas lietojums teikumā.
24. I daļas 24. uzdevums Citi vidēja 1♦ Valodniecības terminu noteikšana.
25. I daļas 25. uzdevums Citi vidēja 1♦ Attieksmes un kādības īpašības vārdu atšķiršana.
26. I daļas 26. uzdevums Citi vidēja 1♦ Frazeoloģisma pazīšana teikumā, frazeoloģisma nozīmes pārzināšana.
27. II daļas 1. uzdevums Citi vidēja 6♦ Diskusijas galvenās domas noteikšana.
28. II daļas 2. uzdevums Citi vidēja 1♦ Diskusijas temata formulēšana.
29. II daļas 3. uzdevums Citi vidēja 9♦ Viedokļa izteikšana, vērtēšanas kritēriji un novērtēšana.
30. II daļas 4. uzdevums Citi vidēja 2♦ Vārda nozīmes skaidrojums, balstoties uz vārda lietojumu tekstā.
31. II daļas 5. uzdevums Citi vidēja 1♦ Daudznozīmīgu vārdu tekstā lietotās nozīmes skaidrojums.
32. II daļas 6. uzdevums Citi vidēja 3♦ Teksta mērķa un aktualitātes noteikšana. Gramatiski pareiza teksta noteikšana.
33. II daļas 7. uzdevums Citi vidēja 4♦ Dažādu valodas līdzekļu noteikšana literārā darbā.
34. II daļas 8. uzdevums Citi vidēja 3♦ Atbilstošas argumentācijas izvēle. Gramatiski pareiza teksta noteikšana.
35. III daļa Citi vidēja 1♦ 3. daļas temati. Risinājuma soļos doti VISC izstrādātie ieteikumi pārsprieduma rakstīšanā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļa 00:40:00 vidēja 26♦ Eksāmena I daļa (ortogrāfija, fonētika, morfoloģija, sintakse, leksikoloģija).
2. II daļa 01:00:00 vidēja 29♦ Eksāmena II daļa (darbs ar tekstu, leksika, literatūrteorija, sintakse, morfoloģija, argumentācija).

Vēlies ātri un ērti sagatavoties Valsts pārbaudes darbiem un saprast, kā risināt uzdevumus?

Pieslēdz PROF:

  • iegūsti pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļai.
  • uzzini pareizās atbildes visiem uzdevumiem;
  • iepazīsties ar katra uzdevuma risinājuma soļiem.


Pieslēgt PROF