Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. 1. daļas 3. uzdevums 2009 4♦
2. 1. daļas 4. uzdevums 2009 1♦
3. 1. daļas 5. uzdevums 2009 1♦