Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Синтаксическая функция наречия Citi vidēja 0♦ Синтаксическая функция наречия.
2. Слова состояния Citi vidēja 0♦ Cлова состояния.
3. Наречие или прилагательное - 1 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Отличие наречий от кратких прилагательных в форме ср.р. Орфограмма "Н и НН в наречиях".
4. Культура речи 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Ошибки в употреблении наречий.
5. Наречие или прилагательное - 3 1. izziņas līmenis augsta 9♦ Отличие наречий в сравнительной степени от прилагательных в сравнительной степени. Синтаксическая роль наречия и прилагательного.
6. Раздельно или через дефис 2. izziņas līmenis vidēja 14♦ Различие наречий с приставкой ПО- и прилагательных, перед которыми стоит предлог ПО.
7. Вводные слова 2. izziņas līmenis vidēja 7♦ Постановка знаков препинания. Пунктограммы: "Запятые в предложениях с вводными словами", "Запятые при обращении", "Запятые при этикетных междометиях".
8. Слова состояния 1. izziņas līmenis zema 2♦ Нахождение в предложении слов состояний.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Наречие или прилагательное в краткой форме 00:30:00 vidēja 110♦ Отличие наречий от прилагательных в краткой форме. Синтаксическая функция наречий и прилагательных в краткой форме. Цель: Закрепить полученные навыки. Проверка автоматическая.
2. Степени сравнения наречий 00:30:00 vidēja 90♦ Образование степеней сравнения наречий. Отличие наречий в сравнительной степени от прилагательных в сравнительной степени. Синтаксическая функция наречий и прилагательных. Ошибки в использовании наречий в сравнительной и превосходной степенях и их устранение. Цель: Отработать полученные навыки. Проверка автоматическая.