Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Понятие о причастии Общее грамматическое значение причастий. Морфологические признаки и синтаксическая роль причастий.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Найди причастие 2. izziņas līmenis zema 2♦ Поиск причастий.
2. Синонимы 1 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Замена словосочетания с причастием синонимичным сочетанием глагола со словом который.
3. Прилагательное или причастие 2. izziņas līmenis zema 3♦ Отличие причастия от имени прилагательного.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Причастие как особая форма глагола 00:20:00 vidēja 14♦ Поиск словосочетаний с причастием, замена их сочетанием глагола со словом который. Цель: научить учащихся "видеть" причастие в тексте.