Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Деепричастие - особая форма глагола Морфологические и синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Словообразование деепричастий.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Найди деепричастие 2. izziņas līmenis zema 1p. Поиск словосочетаний с деепричастиями.
2. Глагол, причастие или деепричастие 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Определение части речи.
3. Выпиши деепричастия 2. izziņas līmenis zema 1,5p. Поиск деепричастий.
4. Вид деепричастия 2. izziņas līmenis zema 3p. Определение вида деепричастия.
5. Образование деепричастий 2. izziņas līmenis zema 3p. Образование деепричастий сов. и несов. вида.
6. Возвратные и невозвратные деепричастия 2. izziņas līmenis zema 1,5p. Возвратные и невозвратные деепричастия.
7. Вид деепричастий 2. izziņas līmenis zema 3p. Распределить деепричастия по виду.
8. Формы глагола 2. izziņas līmenis zema 2p. Заполнение таблицы формами глагола.
9. Морфологический разбор 2. izziņas līmenis vidēja 4,5p. Морфологический разбор деепричастия.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Узнай деепричастие 00:15:00 zema 23,5p. Поиск деепричастий. Глагольные формы. Цель: отработать полученный навык.
2. Глагольные признаки 00:20:00 vidēja 24p. Определение вида и возвратности деепричастий. Цель: отработка навыка.
3. Образование деепричастий 00:20:00 vidēja 31p. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Цель: отработка навыка.