Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Деепричастие - особая форма глагола Морфологические и синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Словообразование деепричастий.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Найди деепричастие 2. izziņas līmenis zema 1♦ Поиск словосочетаний с деепричастиями.
2. Глагол, причастие или деепричастие 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Определение части речи.
3. Выпиши деепричастия 2. izziņas līmenis zema 1,5♦ Поиск деепричастий.
4. Вид деепричастия 2. izziņas līmenis zema 3♦ Определение вида деепричастия.
5. Образование деепричастий 2. izziņas līmenis zema 3♦ Образование деепричастий сов. и несов. вида.
6. Возвратные и невозвратные деепричастия 2. izziņas līmenis zema 1,5♦ Возвратные и невозвратные деепричастия.
7. Вид деепричастий 2. izziņas līmenis zema 3♦ Распределить деепричастия по виду.
8. Формы глагола 2. izziņas līmenis zema 2♦ Заполнение таблицы формами глагола.
9. Морфологический разбор 2. izziņas līmenis vidēja 4,5♦ Морфологический разбор деепричастия.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Узнай деепричастие 00:15:00 zema 23,5♦ Поиск деепричастий. Глагольные формы. Цель: отработать полученный навык.
2. Глагольные признаки 00:20:00 vidēja 24♦ Определение вида и возвратности деепричастий. Цель: отработка навыка.
3. Образование деепричастий 00:20:00 vidēja 31♦ Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Цель: отработка навыка.