Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atsevišķi virknes simboli Piekļuve konkrētiem simbolu virknes simboliem.
2. Simbolu virknes garums Simbolu virknes garums (simbolu skaits tajā).
3. Simbolu virkņu apvienošana Simbolu virkņu apvienošana.
4. Simbolu virknes fragments Simbolu virknes fragments.
5. Fragmenta dzēšana Simbolu virknes fragmenta izdzēšana.
6. Ievietošana citā simbolu virknē Vienas simbolu virknes ievietošana citā simbolu virknē.
7. Konkrētas apakšvirknes meklēšana Kā atrast pirmo vietu, kur virknē parādās noteikta apakšvirkne.
8. Simbolu virknes iegūšana no skaitļa Simbolu virknes iegūšana no skaitļa.
9. Skaitļa iegūšana no simb. virknes Simbolu virknes pārveidošana par skaitli.
10. Simbola ASCII koda numurs Simbola atbilstošais ASCII kods. Funkcijas Ord un Chr.
11. Simboli un Inc, Dec proc. Simboli un procedūru Inc un Dec izmantošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piekļuve konkrētam simbolam I 1. izziņas līmenis zema 1p. Kods, ar kuru var piekļūt konkrētam simbolam.
2. Piekļuve konkrētam simbolam II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Konkrētā simbolu virknes simbola vērtība.
3. Piekļuve konkrētam fragmentam I 1. izziņas līmenis zema 1p. Kods, ar ko piekļūt simbolu virknes fragmentam.
4. Piekļuve konkrētam fragmentam II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Konkrētā simbolu virknes fragmenta vērtība.
5. Simbolu virknes fragmenta dzēšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kods, ar ko izdzēst simbolu virknes fragmentu.
6. Simbolu virknes fragmenta dzēšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Simbolu virknes fragmenta izdzēšana.
7. Simbolu virknes ievietošana citā I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kods, ar ko ievietot vienu simbolu virkni citā.
8. Simbolu virknes ievietošana citā II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Simbolu virknes ievietošana citā simbolu virkne.
9. Apakšvirknes meklēšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kods, ar ko atrast pirmās atbilstošās apakšvirknes sakumu.
10. Apakšvirknes meklēšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienas simbolu virknes meklēšana citā (ar Pos).
11. Skaitļa pārveidošana par simb. v. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitļa pārveidošana par simbolu virkni (ar Str).
12. Virknes daļas apgriešana otrādi 2. izziņas līmenis augsta 1p. Simbolu virknes daļas apgriešana otrādi.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārbaudi sevi! 00:00:00 vidēja 7p. Pārbaudi, cik labi esi apguvis vielu.