Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5,5♦
1. Masīva elementi 1,5♦
2. Viendimensiju masīvs 1♦
3. Divdimensiju masīvs 2♦
4. uzdevums_testam 1♦