Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mainīgie un to izmantošana Mainīgie lielumi un to izmantošana.
2. Dažādu vērtību izvade Dažādu vērtību (un mainīgo lielumu) izvade.
3. Vērtību piešķiršana mainīgajiem Vērtību piešķiršana mainīgajiem.
4. Datu tipi Galvenie TurboPascal datu tipi.
5. Darbības ar veseliem skaitļiem Darbības ar veseliem skaitļiem.
6. Dažādu vērtību ievade Dažādu vērtību ievade un piešķiršana mainīgajiem.
7. Rezervētie vārdi Rezervētie vārdi, kurus nedrīkst izmantot kā mainīgo nosaukumus.
8. Izvades noformēšana Izvadītās informācijas noformēšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pareizā datu tipa izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pareizā datu tipa izvēle.
2. Datu tips veselam skaitlim 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Datu tipa izvēle veselam skaitlim.
3. Darbības ar veseliem skaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vienkāršākās darbības ar veseliem skaitļiem.
4. Dalīšana veselos skaitļos, atlikums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dalīšana veselos skaitļos un atlikums (div un mod).
5. Dažādu vērtību un tekstu izvade 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dažādu vērtību un tekstu kopīga izvade.
6. Pabeigt koda fragmentu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pabeigt koda fragmentu, kurā ir datu izvade.