Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Informācijas nesējs 1♦
2. Informācijas raidītājs 1♦
3. Informācijas uztvērējs 1♦
4. Informācijas pārraides ātrums 1♦
5. Pārraidei nepieciešamais laiks 1♦