Teorija

Uzdevumi

1. Pareiza sintakse for...to... ciklam

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. For...to... cikls

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. While...do... cikls

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Repeat...until... cikls

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Maza programma ar ciklu

Grūtības pakāpe: vidēja

0♦

Metodiskie materiāli