Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Gotikas elementi 1♦
2. Historisma virzienu noteikšana 1♦
3. Historisma virzienu pazīmes 3♦
4. Eklektisma ēkas pazīmes 1♦
5. Historisms: Attēlā redzamās pazīmes 1♦
6. Rīgas arhitektūras raksturojums 3♦