Teorija

Uzdevumi

1. Historisma virzienu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Arhitektūras virziena/ stila noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Stila un tā atdarinājuma iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Arhitektūras jēdzieni

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
5. Historisma virzienu pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
6. Arhitektūras stilu pēctecība

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
7. Eklektisma ēkas pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Stilu raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
9. Historisms: Attēlā redzamās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Jūgendstils: Attēlā redzamās pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

1♦
11. Funkcionālisma/ racionālisma sākotne

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Funkcionālisms: Attēlā redzamās pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

1♦
13. Arhitekti un virzieni - savietošana

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
14. Rīgas arhitektūras raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
15. Rīga: attēlu piederība virzieniem

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Rīgas jūgendstila raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
17. Rīgas jūgendstils: Attēlā redzamais novirziens

Grūtības pakāpe: zema

1♦
18. Latvijas ēku uzbūvēšanas secība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
19. Rīga - arhitektūras pazīmes attēlā

Grūtības pakāpe: zema

1♦
20. Ēkas, to arhitektūras virzieni/ stili

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
21. Attēlā redzamā ēka - noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
22. Kopējās iezīmes dažādiem stiliem

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Historisma arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. Jūgendstila uzplaukums

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
3. Jauno būvmateriālu arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
4. Visu stilu apkpojums

Grūtības pakāpe: vidēja

18♦

Metodiskie materiāli