30.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

19. gadsimts, 20. gadsimta sākums ir lielu sociālu, ekonomisku, zinātnes pārvērtību laiks - nozīme bija gan Č.Darvina teorijai par sugu evolūciju, gan A.Einšteina relativitātes teorijai, tāpat arī fotogrāfijas, kino izgudrošanai, jaunu transporta un masu saziņas līdzekļu attīstībai utt. Visi šie procesi vedināja uz iepriekšējo gadsimtu vērtību pārvērtēšanu.
 
Radikālās izmaiņas mākslā sagatavoja 19. gadsimta virziens impresionisms, tās turpināja postimpresionisms un jūgendstils - arī mākslā sākās atteikšanās no vērtībām, kuras dominēja iepriekšējos gadsimtos.
 
Aizsākās māksliniecisko skolu saskaldīšanās process - jaunie virzieni ne tikai  apkaroja akadēmiskumu mākslā, bet nereti - arī viens otru. Radošos principus sāka noteikt citas vērtības:
  • gan saprātīgais, gan jūtas un emocijas, arī šo abu pieeju sajaukums;
  • tika noliegta ārējās pasaules izzināšana, aktuāls kļuva jautājums par cilvēka un Visuma savstarpējām attiecībām;
  • vairs netika meklēts skaistums, bet gan traģiskais un neglītais;
  • tika sašaurināts izteiksmes līdzekļu lietojums - par vērtību kļuva lakonisms.
 
Modernā māksla atzina mākslinieka - indivīda subjektīvo pasaules redzējumu, izpratni, gaumi.
Svarīgi!
Par modernismu tiek saukti visi jaunie 20. gadsimta sākuma mākslas virzieni, bet ar jēdzienu "avangarda māksla" apzīmē tos virzienus, kuri pretendē uz atrašanos progresa priekšgalā, realizējot radikālas estētiskas programmas.
Līdzās jaunajiem virzieniem 20. gadsimtā pastāv arī iepriekšējo laikmetu mākslas virzieni klasicisms un reālisms - daudziem māksliniekiem ir svarīgi to izteiksmes principi un vērtības.
 
01_Alber_Marke_V_Neapole_1909.jpg
Attēlā: Albēra Markē darbs "Neapole" - gleznots, saglabājot reālisma tradīcijas - attēlot realitāti: dabu, pilsētas ainavas, tajā novērotās gaismas, plašumu. Darbs gleznots impresionisma manierē.
 
Atsauce:
 Mākslas vēstures pamati II/Tatjana Kačalova, Rihards Pētersons.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. - 137 lpp. Izmantotā literatūra: 33.-34.lpp. 
http://www.5arts.info/wp-content/uploads/2012/05/01_Alber_Marke_V_Neapole_1909.jpg