5.
jūnijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Māksla 19./20.gadsimtā 19./20.gadsimta mākslas vispārīgs raksturojums.
2. Māksla: Jūgendstils Mākslas virziena jūgendstila raksturojums, autori, darbu attēli.
3. Māksla: Fovisms Mākslas virziena fovisma raksturojums, autori, darbu attēli.
4. Māksla: Primitīvisms Mākslas virziena primitīvisma raksturojums, autori, darbu attēli.
5. Māksla: Kubisms Mākslas virziena kubisma raksturojums, novirzieni, darbu attēli, autori.
6. Māksla: Ekspresionisms Mākslas virziena ekspresionisma raksturojums, autori, darbu attēli.
7. Māksla: Futūrisms Mākslas virziena futūrisma raksturojums, darbu attēli, autori.
8. Māksla: Abstrakcionisms Mākslas virziena abstrakcionisma raksturojums, novirzieni, darbu attēli, autori.
9. Māksla: Dadaisms Mākslas virziena dadaisma raksturojums, autori, darbu attēli.
10. Māksla: Sirreālisms Mākslas virziena sirreālisma raksturojums, autori, darbu attēli.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mākslas virzienu raksturojums. Abstrakcionisms, kubisms, futūrisms 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaki mākslas virzienu pēc tā pazīmju teorētiska apraksta: abstrakcionisms, kubisms, futūrisms.
2. Mākslas virzienu raksturojums. Primitīvisms, jūgendstils, fovisms 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaki mākslas virzienu pēc tā pazīmju teorētiska apraksta: primitīvisms, jūgendstils, fovisms.
3. Mākslas virzienu raksturojums. Sirreālisms, dadaisms, ekspresionisms 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaki mākslas virzienu pēc tā pazīmju teorētiska apraksta: sirreālisms, dadaisms, ekspresionisms.
4. Attēlu piederība virzieniem. Kubisms, futūrisms, abstrakcionisms 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaki attēla piederību konkrētam mākslas virzienam: kubisms, futūrisms, abstrakcionisms.
5. Attēlu piederība virzieniem. Ekspresionisms, dadaisms, sirreālisms 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaki attēla piederību konkrētam mākslas virzienam: ekspresionisms, dadaisms, sirreālisms.
6. Attēlu piederība virzieniem. Jūgendstils, fovisms, primitīvisms 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaki attēla piederību konkrētam mākslas virzienam: jūgendstils, fovisms, primitīvisms.
7. Virzieni un tos pārstāvošie mākslinieki 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaki mākslinieku piederību virzieniem: kubisms, abstrakcionisms, futūrisms.
8. Virzieni un tos pārstāvošie mākslinieki 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaki mākslinieku piederību virzieniem: fovisms, primitīvisms, jūgendstils.
9. Virzieni un tos pārstāvošie mākslinieki 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaki mākslinieku piederību virzieniem: dadaisms, sirreālisms, ekspresionisms.
10. Mākslas virzienu iezīmes 3. izziņas līmenis augsta 3p. Izvēlies no iezīmju kopuma tās, kuras atbilst noteiktajam mākslas virzienam.
11. Attēlu piederība virzieniem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaki, kurā attēlā ir prasītais mākslas virziens/ stils.
12. Attēlu piederība virzieniem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaki, kurā attēlā ir prasītais mākslas virziens/ stils.
13. Attēlā redzamā darba autors 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nosaki attēlā redzamā darba autoru - mākslas virziena pārstāvi.
14. Mākslas virzienu pēctecība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaki 20.gadsimta sākuma mākslas virzienu vietu mākslas virzienu hronoloģijā.
15. Attēlā redzamā darba virziens 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaki attēlā redzamā latviešu mākslinieka darba virzienu - modernisma ietekmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēlu noteikšana 00:00:00 vidēja 7p. Attēli - piederība virzieniem, autori.
2. Virzienu pazīmes 00:00:00 vidēja 14p. Mākslas virzieniem raksturīgās pazīmes - noteikšana.
3. 20.gs.sākuma mākslas virzieni 00:00:00 vidēja 15p. Tēmas uzdevumu apkopojums.