Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Māksla 19./20.gadsimtā 19./20.gadsimta mākslas vispārīgs raksturojums.
2. Māksla: Jūgendstils Mākslas virziena jūgendstila raksturojums, autori, darbu attēli.
3. Māksla: Fovisms Mākslas virziena fovisma raksturojums, autori, darbu attēli.
4. Māksla: Primitīvisms Mākslas virziena primitīvisma raksturojums, autori, darbu attēli.
5. Māksla: Kubisms Mākslas virziena kubisma raksturojums, novirzieni, darbu attēli, autori.
6. Māksla: Ekspresionisms Mākslas virziena ekspresionisma raksturojums, autori, darbu attēli.
7. Māksla: Futūrisms Mākslas virziena futūrisma raksturojums, darbu attēli, autori.
8. Māksla: Abstrakcionisms Mākslas virziena abstrakcionisma raksturojums, novirzieni, darbu attēli, autori.
9. Māksla: Dadaisms Mākslas virziena dadaisma raksturojums, autori, darbu attēli.
10. Māksla: Sirreālisms Mākslas virziena sirreālisma raksturojums, autori, darbu attēli.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mākslas virzienu raksturojums. Abstrakcionisms, kubisms, futūrisms 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nosaki mākslas virzienu pēc tā pazīmju teorētiska apraksta: abstrakcionisms, kubisms, futūrisms.
2. Mākslas virzienu raksturojums. Primitīvisms, jūgendstils, fovisms 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nosaki mākslas virzienu pēc tā pazīmju teorētiska apraksta: primitīvisms, jūgendstils, fovisms.
3. Mākslas virzienu raksturojums. Sirreālisms, dadaisms, ekspresionisms 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nosaki mākslas virzienu pēc tā pazīmju teorētiska apraksta: sirreālisms, dadaisms, ekspresionisms.
4. Attēlu piederība virzieniem. Kubisms, futūrisms, abstrakcionisms 1. izziņas līmenis zema 1♦ Nosaki attēla piederību konkrētam mākslas virzienam: kubisms, futūrisms, abstrakcionisms.
5. Attēlu piederība virzieniem. Ekspresionisms, dadaisms, sirreālisms 1. izziņas līmenis zema 1♦ Nosaki attēla piederību konkrētam mākslas virzienam: ekspresionisms, dadaisms, sirreālisms.
6. Attēlu piederība virzieniem. Jūgendstils, fovisms, primitīvisms 1. izziņas līmenis zema 1♦ Nosaki attēla piederību konkrētam mākslas virzienam: jūgendstils, fovisms, primitīvisms.
7. Virzieni un tos pārstāvošie mākslinieki 3. izziņas līmenis augsta 3♦ Nosaki mākslinieku piederību virzieniem: kubisms, abstrakcionisms, futūrisms.
8. Virzieni un tos pārstāvošie mākslinieki 3. izziņas līmenis augsta 3♦ Nosaki mākslinieku piederību virzieniem: fovisms, primitīvisms, jūgendstils.
9. Virzieni un tos pārstāvošie mākslinieki 3. izziņas līmenis augsta 3♦ Nosaki mākslinieku piederību virzieniem: dadaisms, sirreālisms, ekspresionisms.
10. Mākslas virzienu iezīmes 3. izziņas līmenis augsta 3♦ Izvēlies no iezīmju kopuma tās, kuras atbilst noteiktajam mākslas virzienam.
11. Attēlu piederība virzieniem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki, kurā attēlā ir prasītais mākslas virziens/ stils.
12. Attēlu piederība virzieniem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki, kurā attēlā ir prasītais mākslas virziens/ stils.
13. Attēlā redzamā darba autors 3. izziņas līmenis augsta 1♦ Nosaki attēlā redzamā darba autoru - mākslas virziena pārstāvi.
14. Avota analīzes uzdevumi 3. izziņas līmenis augsta 3♦ Iepazīsties ar tekstu, kurā raksturots mākslas virziens, izpildi vairāku veidu uzdevumus par tekstu.
15. Avota analīzes uzdevumi 3. izziņas līmenis augsta 3♦ Iepazīsties ar tekstu, kurā raksturots mākslas virziens, izpildi vairāku veidu uzdevumus par tekstu.
16. Mākslas virzienu pēctecība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Nosaki 20.gadsimta sākuma mākslas virzienu vietu mākslas virzienu hronoloģijā.
17. Attēlā redzamā darba virziens 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki attēlā redzamā latviešu mākslinieka darba virzienu - modernisma ietekmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēlu noteikšana 00:00:00 vidēja 7♦ Attēli - piederība virzieniem, autori.
2. Virzienu pazīmes 00:00:00 vidēja 14♦ Mākslas virzieniem raksturīgās pazīmes - noteikšana.
3. 20.gs.sākuma mākslas virzieni 00:00:00 vidēja 15♦ Tēmas uzdevumu apkopojums.