Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valstu attiecības pēc kara Starptautiskās attiecības pēc II pasaules kara (Potsdamas konference; 1946. gada Parīzes miera konference; Aukstais karš).
2. Austrumu-Rietumu konflikts Austrumu-Rietumu konflikts (Trūmena doktrīna un Maršala plāns; Aukstā kara cēloņi; Austrumu un Rietumu pretrunas; NATO; Varšavas līgums).
3. Rietumu pasaule Rietumeiropas valstu attīstība pēc kara.
4. Padomju Savienība (1945. – 1985.) Padomju Savienība (1945. – 1985. gadā): Staļins, Hruščovs, Brežņevs.
5. Komunistiskās valstis Komunistiskās Austrumeiropas valstis. Arodbiedrība „Solidaritāte”.
6. Dekolonizācija Dekolonizācija Āfrikā, Arābu zemēs, Āzijā, Latīņamerikā un Karību baseinā.
7. Aukstā kara krīze Aukstā kara krīze (Korejas karš; Berlīnes krīze; Karību (Kubas) krīze; Vjetnamas karš; Afganistāna).
8. PSRS sabrukums M. Gorbačova nākšana pie varas un komunistiskās sistēmas sabrukums. Pārmaiņas Austrumeiropā pēc 1989. gada.
9. Sabiedrība un kultūra Sabiedrība un kultūra Rietumeiropā un Austrumeiropā.
10. Zinātne 20. gs. otrajā pusē Zinātne 20. gs. otrajā pusē (atomenerģija; automatizācija; kosmiskie pētījumi; medicīna).
11. Kultūra 20. gs. otrajā pusē Kultūra un māksla pasaulē 20. gs. otrajā pusē (mūzika; sports; māksla; arhitektūra).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Potsdamas un Parīzes konference 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Potsdamas konference. 1946. gada Parīzes konference.
2. Aukstais karš 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aukstā kara raksturojums.
3. Austrumu - Rietumu konflikts 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Austrumu - Rietumu konflikts. Trūmena doktrīna un Māršala plāns.
4. NATO un Varšavas līgums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ NATO izveide un Varšavas līguma parakstīšana.
5. Rietumu pasaule 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Rietumeiropas valstu attīstība pēc II pasaules kara.
6. Padomju Savienība (1945. – 1985.) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Padomju Savienība no 1945. līdz 1985.g. (Staļins, Hrušķovs, Brežņevs, Andropovs, Čerņenko).
7. PSRS vadītāji 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ PSRS vadītāji: J. Staļins, Ņ. Hruščovs, L. Brežņevs.
8. Komunistiskās valstis 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Komunistiskais režīms Austrumeiropas valstīs.
9. Dekolonizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dekolonizācija, tās radītās sekas kolonijās un metropolēs.
10. Korejas karš, Vjetnamas karš 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aukstā kara krīze: Korejas karš un Vjetnamas karš.
11. Berlīnes krīze un Kubas krīze 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aukstā kara krīze: Berlīnes krīze un Kubas krīze.
12. PSRS sabrukums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ M. Gorbačova atklātuma un pārbūves politika. Komunistiskās sistēmas sabrukums.
13. Pārmaiņas Austrumeiropā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pārmaiņas Austrumeiropā pēc 1989. gada (Polija, bijusī VDR, Čehoslovākija, Ungārija, Rumānija, Bulgārija).
14. Kultūra Austrumu/Rietumu pasaulē 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kultūra ASV un Rietumeiropā, PSRS un Austrumeiropā (masu kultūra; kontrkultūra; sociālistiskais reālisms).
15. Zinātne 20. gs. otrajā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zinātne 20. gs. otrajā pusē (atomenerģija; automatizācija; kosmiskie pētījumi; medicīna).
16. Mūzika 20. gs. otrajā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Mūzika 20. gs. otrajā pusē (popmūzika; disko mūzika; rokmūzika; tehno).
17. Tēlotājmāksla un arhitektūra 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Tēlotājmāksla un arhitektūra 20. gs. otrajā pusē.
18. Notikumi Aukstā kara laikā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Notikumi Aukstā kara laikā (no 1945. līdz 1991. gadam).
19. Notikumi Aukstā kara laikā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Notikumi Aukstā kara laikā (no 1945. līdz 1991. gadam).
20. Notikumi Aukstā kara laikā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Notikumi Aukstā kara laikā (no 1945. līdz 1991. gadam).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valstu attiecības pēc kara (Austrumu-Rietumu konflikts) 00:00:00 vidēja 11♦ Potsdamas konference; Trūmena doktrīna un Maršala plāns; Aukstā kara cēloņi; Austrumu un Rietumu pretrunas; NATO; Varšavas līgums.
2. Rietumeiropas un Austrumeiropas valstis 00:00:00 vidēja 12♦ Rietumu pasaule. Padomju Savienība (1945. – 1985.) un tai pakļautās komunistiskās valstis.
3. Aukstā kara krīze un PSRS sabrukums 00:00:00 vidēja 11♦ Aukstā kara krīze. M. Gorbačova nākšana pie varas un komunistiskās sistēmas sabrukums. Pārmaiņas Austrumeiropā pēc 1989. gada.
4. Zinātne un kultūra Rietumeiropā un Austrumeiropā 20. gs. otrajā pusē 00:00:00 vidēja 12♦ Zinātne un kultūra 20. gs. otrajā pusē (atomenerģija; automatizācija; kosmiskie pētījumi; medicīna; mūzika; sports; māksla; arhitektūra).